سامانه باجه

بستر امن خدمات دفاتر پیشخوان

شما می توانید یکی از دو نوع ثبت نام را انتخاب نمایید

ثبت نام دفاتر پیشخوان ثبت نام سایر کاربران

امکانات سامانه باجه

باجه با هدف ارائه خدمات تخصصی به دفاتر راه اندازی گشته است. دفاتر پیشخوان با مراجعه به این سامانه می توانند جدیدترین خدمات الکترونیک را انجام دهند و در ازای آن کارمزد مناسب دریافت نمایند.دفاتر پیشخوان با مراجعه به این سامانه میتوانند طعم واقعی ارائه خدمات الکترونیک را چشیده و کارمزد دریافت کنند.

shuttle