درباره ما

تمام حقوق وبسایت باجه برای شرکت اعتماد مهر آیندگان محفوظ می باشد

ما باور داریمتیم مدیریتی باجه

ما تیمی متشکل از افرادی داریم که علاقه ی وافری به تکنولوژی های روز بین همه ی ما وجود دارد . کار تیمی را به خوبی میشناسیم و برای داشتن بهترین تیم , سامانه ی باجه را بر اساس اصول شش گانه ی رشد , مشتری محوری ,شفافیت , احترام , گسترش دانش , توجه و تعهد به مسئولیت های اجتماعی گسترش دادیم

با باور این ارزش های سازمانی , در مسیر موفقیت حرکت میکنیم و برای ماندن در این مسیر و پیشتاز بودن در صنعت , به ارزش های سازمانی پایبندیم


ما باور رسیدن به موفقیت و رشد را , در کسب و کار شما ترویج میدهیم


ما شفافیت و احترام رادر ارتباطات و فعالیت هایمان ایجاد میکنیم تا حرکتی هماهنگ در بستری آرام بین همه ی اعضا و زیرمجموعه هایمان اتفاق بیفتد

ما تلاشمان را میکنیم تا سطح دانش خدمات الکترونیک را در ایران بهبود ببخشیم

بهترین لحظات زندگی کاری ما , شنیدن رضایت مشتریان در استفاده از باجه است و برای این مهم همه ی تلاشمان را میکنیم